Just intonation

Norske Eivind Grovens (1901-1977) praktiske og teoretiske pionerarbeid med renstemthet (dvs. naturtonerekken) samt byggingen av det renstemte orgelet og den såkalte renstemmingsautomaten vakte internasjonal oppmerksomhet1https://nbl.snl.no/Eivind_Groven (sett 7. februar 2017), om enn i mindre grad enn musikken til den jevnaldrende amerikaneren Harry Partch (1901-1974). Partch samlet nærmest en hel klan av musikere rundt seg på den amerikanske vestkysten, som framførte hans fascinerende verker med 43-tone-stemming; en stemming av ulike intervaller bygget på “just intonation” (renstemthet). Han inspirerte fascinerende komponister som Ben Johnston, La Monte Young og mange andre til å arbeide med renstemthet eller “utvidet renstemthet”, også for omstemt klaver2The Grove Dictionary of Musical Instruments (2014), s. 462; Microtonal instruments. I slike lydbilder vil alle mikrotoner nødvendigvis bidra til harmonisk koherens.

タイトルとURLをコピーしました