Ancient and historical tunings

Ancient

Stemminger før år 500…?

Pythagoras

Historical tunings

Før den 12-tonige likestemmingen ble standardisert (innen europeisk kunstmusikk), var en rekke ulike tempereringer i bruk på kontinentet, enkelte helt inn i siste halvdel av 1800-tallet1The Grove Dictionary of Musical Instruments (2014), s. 460; Microtonal instruments. Såkalte historiske tempereringer har vakt fornyet interesse blant annet gjennom tidligmusikkbevegelsen.

Middeltone

タイトルとURLをコピーしました