Other devisions of equal temperament

Carillo tok patent på 15 såkalte “metamorphoser pianos”1The Grove Dictionary of Musical Instruments (2014), s. 466; Microtone for å produsere alt fra heltone- til 1/16-tone-instrumenter.

            På 1920-tallet fikk Hába bygget flere kvarttoneklaver hos fabrikanten August Förster. Vysjnegradskij hadde selv et eksemplar2http://www.august-foerster.de/cms/en/20/ (sett 7. februar 2017), og begge skrev også for bl.a. 1/6- og 1/12-tone-instrumenter. Klaverene hadde svært mange tangenter, og dermed ble de ofte veldig store. Alle disse stemmingene er fullstendige likestemminger3Med “fullstendig” sikter jeg til at instrumentet er likestemt fra dypeste til lyseste tone, bare at det ikke er 12 toner per oktav, men de aller fleste mikrotonale verkene ble skrevet for kvarttoneinstrument.

            Også Charles Ives (1874-1954) skrev sine originale “3 quartertone pieces” for kvarttoneklaver med 2 manualer. Senere omskrev han det for 2 vanlige klaver, hvor kun det ene er transponert en kvarttone. Dette har blitt standarden når kvarttoneklaververker framføres i dag, som regel med 2 pianister.

タイトルとURLをコピーしました